bucaq

bucaq
is.
1. Bir şeyin iki daxili tərəfinin birləşdiyi yer; künc, guşə. Dilşad ceyran kimi ürkərək otağın bucağına qısıldı. M. S. O.. Bizdən əvvəl böyük qardaşım yük altında bir bucağa sığınmış quşu qaldırıb: – Tutdum, kəklikdir, – dedi. A. Ş.. // məc. Ümumiyyətlə, bir yer, sığınacaq, daldalanacaq; guşə, bucaq. İstərdi fərağətilə bir dəm; Tənha tuta bir bucaqda matəm. F.. Hər üfüqdə bir həvəs, hər bucaqda bir umud; İnsanlar daha məsud. M. Müş.. <Ana> daldalanmaq üçün bir bucaq axtarır. Ə. M.. // məc. Uzaq bir yer. 16-cı ilin axırlarında bütün ölkə əhalisindəki təlatüm bu uzaq bucaqlara . . da təsirsiz qal- madı. H. N.. Köhnə Azərbaycanın uzaq bir bucağında . . qoca Həsən dayının alçaq koması vardı. R. R..
2. Riyaziyyatda: bir nöqtədən çıxan iki xəttin əmələ gətirdiyi həndəsi fiqur. Kütbucaq (90°dən çox). Düzbucaq (90°). İtibucaq (90°dən az).
◊ Bucaq-bucaq gəzmək – hər yeri axtarmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Bucaq — For the villages in Yevlakh Rayon, see Bucaq, Yevlakh. Infobox Settlement name =Bucaq settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon… …   Wikipedia

  • Bucaq, Yevlakh — may refer to: *Aşağı Bucaq, Azerbaijan *Yuxarı Bucaq, Azerbaijan …   Wikipedia

  • Aşağı Bucaq —   Municipality   …   Wikipedia

  • Yuxarı Bucaq — Infobox Settlement official name =Yuxarı Bucaq native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Yevlakh subdivision type2 = Municipality… …   Wikipedia

  • həyət-bucaq — top. Həyət və onda olan tikililər. <Ağa Kərim xan:> . . Leyla, yaxın gəl, diqqət və səy ilə həyət bacanı təmiz təmiz süpürtdürüb, gül kimi eylətdirərsən. N. V.. <Əsgər bəy Rza bəyə:> Sizli mənli axtaraq, görək bu kağız kuğuzu ora bura …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • künc-bucaq — is. 1. Bax künc. Otağın fərşi çoxdan bəri süpürülməmişdi: küncbucağı, tavanı hörümçək toru basmışdı. M. S. O.. <Xalıqverdi:> Mitillərimin hamısını söküb, küncü bucağı qazıq qazıq eləyibsiniz. Ə. Vəl.. 2. məc. Gizlin, nəzərə çarpmayan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıraq-bucaq — is. 1. Kənar, ətraf, yanyörə. <Kərəmov:> Kağız çatışmır, köhnə protokolların qıraq bucağına yaz. S. Rəh.. 2. Ətraf yer, kənarda olan yer …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uc-bucaq — is. Kənar, son hədd, həddhüdud. Bu bizimçün elə bir dünya idi ki, ucubucağı yox idi. S. Rəh.. Edqarın ixtiyarında olan üzüm bağının ucu bucağı yox idi. S. Vəliyev. Ucu bucağı görünməmək (olmamaq) – sonu, ətrafı gözlə qavranıla bilməyən çox geniş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zaviyə — ə. bucaq, guşə, künc; 2) tin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Budzhakh — or Budzhak or Buçaq may refer to: * Bucaq, Azerbaijan * Aşağı Bucaq, Azerbaijan * Yuxarı Buçaq, Azerbaijan * Budjak, Ukraine …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”